Amelia Chmielewska, Poland, Cello

Intermediate, 15 – 18 years old

Amelia Chmielewska, Poland, Cello