Eva Solveig Knapkyte, Norway, Cello

Junior Category, 13 – 14 years old

Eva Solveig Knapkyte, Norway, Cello