Hiu Yau Charis Kwan, Hong Kong, Voice

Junior Category, 11 – 12 years old

Hiu Yau Charis Kwan, Hong Kong, Voice