Wang Jingqi, China, Violin

Junior Category, 11 – 12 years old

Wang Jingqi, China, Violin