Wanqing (Anita) Hao, Canada, Piano

Junior Category, 13 – 14 years old

Wanqing (Anita) Hao, Canada, Piano