Xiaowen Lin, China, Cello

Junior Category, 11 – 12 years old

Xiaowen Lin, China, Cello