Zhong An Feng, Hong Kong, Piano

Junior Category, 13 – 14 years old

Zhong An Feng, Hong Kong, Piano