Wai Yu Precious Tse, Hong Kong, First Place

Teacher: Maise Au

Wai Yu Precious Tse, Hong Kong, First Place